2016-01-04

Akt notarialny a obowiązek przedstawienia dokumentu przewidziany w procedurze cywilnej


Obowiązek przedstawienia dokumentu, przewidziany w art. 248 § 1
k.p.c., dotyczy także notariusza i obejmuje sporządzane przez niego akty
notarialne
- tak w listopadzie 2015 r. wypowiedział się Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie czy i na notariuszu ciąży obowiązek przedstawiania na żądanie Sądu w wyznaczonym terminie i miejscu dokumentu - w tym przypadku odpisu z aktu notarialnego znajdującego się w posiadaniu notariusza i sporządzonego w ramach wykonywanego przez niego zawodu.

Źródło informacji: Serwis SN.