2015-01-17

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego


Czy przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie
dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie, wydane na podstawie art. 510 §
1 k.p.c.?

Na tak postawione pytanie twierdzącej odpowiedzi Sąd Najwyższy udzielił w treści swojej uchwały z dnia 11 grudnia 2014 r. (sygnatura akt III CZP 85/14). Źródło informacji: serwis internetowy SN.