2013-12-28

Wyznaczono terminy egzaminu adwokackiego


Minister Sprawiedliwości
na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja
1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z
późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.
U. poz. 829) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznaczył
termin egzaminu adwokackiego na dzień 19
marca 2014 r. godz. 10.00
- w którym zdający rozwiązywać
będą zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 20 marca
2014 r. godz. 10.00
- w którym zdający rozwiązywać będą
zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 21 marca
2014 r. godz. 10.00
- w którym zdający rozwiązywać będą
zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa
administracyjnego. Wszystkim przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia! Źródło informacji: serwis Ministerstwa Sprawiedliwości.