Aktualności

2016-03-03 10:02:28

Tak sformułowane zagadnienie prawne przedłożył Sądowi Najwyższemu Rzecznik Praw Obywatelskich.

2016-01-14 10:49:44

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, pozwy cywilne winny aktualnie zawierać dodatkowy, niewymagany wcześniej element.

2016-01-04 10:26:24

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r. o sygn. akt III CZP 69/15

2016-01-03 10:35:06

Dnia 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie szereg zmian w przepisach kodeksu pracy, mających na celu poprawę sytuacji osób zatrudnianych na czas określony.

2015-05-05 10:53:06

Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

2015-04-08 10:07:04

Jak ją ustanowić, jakie są jej skutki.

2015-02-08 10:37:34

Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

2015-01-27 10:49:50

W sprawach z zakresu prawa spadkowego pobiera się opłaty stałe w wysokości określonej ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

2015-01-18 10:50:26

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych za wolny zawód uznaje się adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcę podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentystę, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarkę, położną, radcę prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego.

2015-01-18 10:00:10

Separację orzeka się jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. By można było orzec rozwód rozkład pożycia musi być nie tylko zupełny, ale także trwały. 

[1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 następna strona
Kancelaria zastrzega, iż prezentowane na niniejszej stronie treści mają charakter czysto informacyjny, w szczególności nie mogą być traktowane jako porada prawna.

O Kancelarii

Adwokat Marta Bogusz - absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, przez szereg lat związana z KANCELARIĄ ADWOKACKĄ PORCZYŃSKI OWCZAREK I SPÓŁKA SP. JAWNA - kierowała Jej Oddziałem w Warszawie. Aktualnie właścicielka indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marta Bogusz

02-495 Warszawa, ul. Rydzyńska 1A

tel.: 607 170 535

e-mail: biuro@kancelariabogusz.com

NIP: 7282190385

Newsletter