2019-09-18

Ważna zmiana dotycząca wniosków o sporządzenie uzasadnienia


Zgodnie z dodanym do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 25 b, od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ich ogłoszenia albo doręczenia, pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.