2019-09-12

Dni wolne na poszukiwanie pracy


Zgodnie z art. 37 kodeksu pracy, w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36 [1] § 1 kodeksu pracy.

Oczywiście termin wykorzystania dni wolnych wymaga uzgodnienia z pracodawcą i nie można z tego uprawnienia korzystać automatycznie i samowolnie, może to być bowiem wówczas uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.