2019-09-11

Forma dokumentowa czynności prawnej


Jak wynika z treści art. 77 [2] kc, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, przy czym dokument (zgodnie z treścią art. 77 [3] kc) to każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (zatem tradycyjnie oczywiście papier, ale także płyta CD, pendrive, płyta DVD, etc.) Podsumowując, dla zachowania formy dokumentowej wystarczy dokonanie czynności prawnej w taki sposób, który umożliwi późniejsze przedstawienie nośnika informacji pozwalającego na ustalenie osoby od której dane oświadczenie pochodzi np. wiadomość SMS z konkretnego numeru telefonu przypisanego do określonej osoby, albo wiadomość pochodząca z konkretnego adresu email. WAŻNE! Dokonanie określonej czynności prawnej (np. złożenie zamówienia) przez SMS będzie miało formę dokumentową, ale nie pisemną, bo dla niej koniecznym jest złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu.