2019-08-02

Czy w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, do którego to majątku należy nieruchomość obciążona hipoteką, zabezpieczejącą udzielony małżonkom kredyt, uwzględnia się wartość takiego obciążenia?


Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r. o sygn. akt III CZP 14/19 w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

Informacja pochodzi z serwisu Sądu Najwyższego.