2019-07-17

Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem, nie ulega przedawnieniu.


Czy żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, nabycia przez tego, kto wniósł budynek lub inne urządzenie własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem, o którym mowa w przepisie art. 231 § 2 k.c. ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 117 § 1 k.c. i art. 118 k.c.?? Na tak postawione pytanie odpowiedział ostatnio Sąd Najwyższy w swojej uchwale o sygn. III CZP 109/18. Sąd uznał, że takie roszczenie nie przedawnia się - innymi słowy właściciel gruntu, na którym posadowiono np. rurociąg znacznie przekraczający swą wartością wartość samej działki, ma nieprzedawnialne roszczenie o jej wykup. Takie stanowisko Sądu Najwyższego jest wyraźnym wzmocnieniem ochrony właściciela.