2019-07-16

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego łagodzi przepisy dotyczące nabywania działek rolnych.


Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby niebędące rolnikami będą mogły nabyć nieruchomość rolną jeśli jej powierzchnia nie przekroczy 1 ha.Nadto nabywca nieruchomości rolnej będzie zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości (a nie jak dotychczas przez okres 10 lat.) Nowelizacja rozszerza też katalog osób, na rzecz których nieruchomość może zostać zbyta definiując osobę bliską dla zbywcy nieco szerzej niż dotychczas czyli jako zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa,rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.